תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ב

דף ח, א פרק ב הלכה ג גמרא  קמה יבישה גפן יבש.  מהו לזרע בצד גפנים יבשות.  נשמעינה מן הדא גפן שיבשה אסורה ואינה מקדשת ואמר רבי לעזר דרבי מאיר היא דרבי מאיר אמ' אפילו גפן הצמר אסור ואינו מקדש.  הדא אמרה שמותר לזרע בצד גפנים יבשות ואם צמחו מותרות לשעבר ואסורו' לעתיד לבוא.  כהדא ר' שמעון בן יהודה גם כרמייא אמ' לאריסיה פוק זרע.  מן דזרע צמחין.  אמר ליה פוק חצוד.  מן דחצד ארטבין אמר ליה פוק סמך.  ר' זעירא בעי עד כדון כר' שמעון בן יהודה שהוא אמר לדעת גמורה.  שאר בני אדם שאין אומרין לדעת גמורה.  חזר ואמר אפילו רבי שמעון בן יהודה אינו אוסר אלא משום מראית העין:  תניי יהושע היו מלקטין עשבים מכל מקום חוץ משדה תלתן.  רבי יעקב בר אחא בשם רבי יצחק בר נחמן כשזרע לעמיר היא מתניתא.  והא תנינן וכן תלתן שהעלת מיני עשבים אין מחייבין אותו לנכש.  רבי יעקב בר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך